پنجشنبه 07 11

نقد و بررسی کتاب : من مرده بودم که هانیه عاشقم شد .

من مرده بودم که هانیه عاشقم شد .

با حضور : فرشته احمدی . مجتبی گلستانی . محمود قلی پور . محسن حکیم معانی .

10 تیرماه 1398