پنجشنبه 16 09

زائران حرم خویشتن

زائران حرم خویشتن
گفتگویی در باب زیارت


باز آن گوینده گفتن ساز کرد
وز زبان من حدیث آغاز کرد

هل زمانی تا شوم دمساز خویش
بشنوم با گوش خویش آواز خویش

تا ببینم اینکه گوید راز، کیست؟
از زبان من سخن پرداز کیست؟

این منم یا رب چنین دستانسرا
یا دگر کس می‌کند تلقین مرا؟!

این منم یارب بدین گفتار نغز
یا که من چون پوستم گوینده، مغز؟

شوخ شیرین مشرب من، کیستی؟
ای سخنگوی از لب من، کیستی؟

قصه‌یی مطلوب می‌گویی، بگو
نکته‌یی مرغوب می‌گویی، بگو

زود باشد کاین می پر مشعله
عارفان را جمله سوزد، مشغله

رهروان زین باده مستی‌ها کنند
خودپرستان، حق پرستی‌ها کنند


گفتگوی سوگواران دوازدهم
نشست هفتم
دوشنبه ۱۴ مهر ۹۹ ساعت ۱۶

پخش زنده در صفحه باشگاه اندیشه در اینستاگرام:
:link: https://www.instagram.com/bashgah.andisheh/

:no_entry: با توجه به شرایط بیماری فراگیر؛ جلساتِ گفتگوی سوگواران امسال بدون حضور فیزیکی مخاطبان عزیز برگزار می‌شود.